รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์ (รหัสโอทอป 750301005201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์

116/1 หมู่ที่ 99 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดต่อ :

โทร : 085-9081689, 034-752347

วันที่แก้ไข : 15 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์