รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงาสกัดเย็น

น้ำมันงาสกัดเย็น

น้ำมันงาสกัดเย็น (รหัสโอทอป 110101835201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

PS สมุนไพร

1506/196 ศรีเจริญ หมู่ 6 ที่ดินทอง 4 เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ติดต่อ : นายศวัส เลี้ยวศิ

โทร : 083 4911978

โทรสาร : 0-2754-7322

วันที่แก้ไข : 13 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป PS สมุนไพร