รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราแช่หนุมานลงโอ่ง

สุราแช่หนุมานลงโอ่ง (รหัสโอทอป 700701865302)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กอบศักดิ์สุราแช่

75 หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ติดต่อ : นายกอบศักดิ์ คำสุข

โทร : 08 1646 8748

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556