รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 760409-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 760403755203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ

65 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ติดต่อ :

โทร : 08 9828 1381

วันที่แก้ไข : 11 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ