รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟคั่วบด

กาแฟคั่วบด

กาแฟคั่วบด (รหัสโอทอป 770500254701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทองอินทร์

174/2 หมู่ 4 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางคม สุจิตรา

โทร : 081 8803243, 089 9906315

วันที่แก้ไข : 19 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทองอินทร์