รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาสายไหมแห้ง

ปลาสายไหมแห้ง
  • รหัสสินค้า : 770103-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาสายไหมแห้ง (รหัสโอทอป 770100315301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคลองวาฬ

93/1 หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางนกแก้ว เกตุงาม

โทร : 08-7366-1223, 0-3266-1397

วันที่แก้ไข : 19 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคลองวาฬ