รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวกคาวบอย

หมวกคาวบอย

หมวกคาวบอย (รหัสโอทอป 250300125201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง

168 หมู่ 6 บ้านวังขอนแดง ถนน 304 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

ติดต่อ : คุณเจน มีสุข

โทร : 037 219000, 08 1912 4478

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PCB/Wangkhondaeng.htm

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง