รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าหนัง

กระเป๋าหนัง

กระเป๋าหนัง (รหัสโอทอป 250300265201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ตวงพรกระเป๋าหนัง

341 สำพันตา หมู่ 2 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220

ติดต่อ : นางตวงพร กองไชย

โทร : 08 6881 0891

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป ตวงพรกระเป๋าหนัง