รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดรองจาน

ชุดรองจาน

ชุดรองจาน (รหัสโอทอป 250600254701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง

16/2 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150

ติดต่อ : คุณไสว สังข์ทอง

โทร : 08 7049 5011, 08 1365 2325

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองหอทอง