รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อลายมัดหมี่

เสื่อลายมัดหมี่

เสื่อลายมัดหมี่ (รหัสโอทอป 250600274701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมเสื่อกกแปรรูปบ้านคลองสอง

11 หมู่ 9 บ้านปากคลองสอง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150

ติดต่อ : คุณจงกล ทวีการ

โทร : 08 6106 8285

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมเสื่อกกแปรรูปบ้านคลองสอง