รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าตัวหนังสือ

ผ้าตัวหนังสือ

ผ้าตัวหนังสือ (รหัสโอทอป 250700204902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง

88/1 บ้านดงบัง หมู่ 1 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ติดต่อ : น.ส.ปราณี ทาทับ

โทร : 08 9545 4557

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง