รายละเอียดสินค้าโอทอป

พันทวีแชมพูสมุนไพร

พันทวีแชมพูสมุนไพร

พันทวีแชมพูสมุนไพร (รหัสโอทอป 250800524901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

42/5 หมู่ 2 ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ติดต่อ : คุณพันทวี สร้อยจำ

โทร : 08 1358 7879

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปสมุนไพร