รายละเอียดสินค้าโอทอป

รองเท้าเสื่อกก

รองเท้าเสื่อกก

รองเท้าเสื่อกก (รหัสโอทอป 250100224701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ประพันธ์รองเท้าเสื่อกก

40/3 หมู่ 8 บ้านสนามพลี ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ติดต่อ : คุณประพันธ์ แก้วเขียว

โทร : 08 6359 0946, 08 1269 5935

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PCB/PrapanReedShoes.htm

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป ประพันธ์รองเท้าเสื่อกก