รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงแช่อิ่ม

มะม่วงแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 250108-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 250100464902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดรกองพันทหารม้าที่ 2

371/10 หมู่ 15 กองพันทหารม้าที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

ติดต่อ : นางสมใจ จินา

โทร : 086 1539766, 037 471212

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดรกองพันทหารม้าที่ 2