รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอ

น้ำลูกยอ

น้ำลูกยอ (รหัสโอทอป 250101225301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำลูกยอขันชะลี

25/1 หมู่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ติดต่อ : นายอุดร ขันชะลี

โทร : 081-6517039

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป น้ำลูกยอขันชะลี