รายละเอียดสินค้าโอทอป

สิ่งประดิษฐ์จากไม้

สิ่งประดิษฐ์จากไม้

สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (รหัสโอทอป 130100655201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกบัว

46 หมู่ 9 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณวลัยพร หนิมฮะ

โทร : 08 1405 8597, 084 6825941

อีเมล: somjetdesign@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกบัว