รายละเอียดสินค้าโอทอป

แซมพูสมุนไพรมะกรูด

แซมพูสมุนไพรมะกรูด

แซมพูสมุนไพรมะกรูด (รหัสโอทอป 130100015301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มปาริชาต

55/283 หมู่ 5 ซอยปาริชาติ 11 ถนนบางบัวทอง-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณอาภานุช เชื้อ

โทร : 02 9770035, 089 130 8199

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มปาริชาต