รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเก๊กฮวย

น้ำเก๊กฮวย

น้ำเก๊กฮวย (รหัสโอทอป 130600574916)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง

5/1 หมู่ 16 ถนนเลียบคลอง 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อ : คุณสุรีรัตน์ คูณท

โทร : 02-9952108, 08 1345 7479

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง