รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำสมุนไพรกระชายดำ

น้ำสมุนไพรกระชายดำ

น้ำสมุนไพรกระชายดำ (รหัสโอทอป 130200385210)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง

21/21 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : คุณโยษิตา บุญเรือ

โทร : 08 9501 9124

อีเมล: yosita_bonraung@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 14 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง