รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์

กระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์

กระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ (รหัสโอทอป 130601535201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จิณห์นิศากระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์

25/463 หมู่ที่ 10 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อ : นางจิณห์นิศา ศาสตระวาทิต

โทร : 08 1134 24871

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป จิณห์นิศากระเป๋าจากเส้นใยป่านศรนารายณ์