รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มหล่น (น้ำส้มคั้นสด)

ส้มหล่น (น้ำส้มคั้นสด)

ส้มหล่น (น้ำส้มคั้นสด) (รหัสโอทอป 130400725301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สุริยาส้มหล่น (น้ำส้มคั้นสด)

9 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ : สุริยา สุวรรณรัฐ

โทร : 0 2955 9449

วันที่แก้ไข : 14 มี.ค. 2556