รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 270700475201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลหนองหว้า

7 หมู่ 21 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000

ติดต่อ : นายสันต์ เทพปาน

โทร : 08 9580 1132, 08 9019 0128

วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลหนองหว้า