รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมนิลอินทรีย์

ข้าวหอมนิลอินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 190905-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมนิลอินทรีย์ (รหัสโอทอป 190900615301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถึพุทธ

46 หมู่ที่ 1 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ติดต่อ :

โทร : 08 1431 2991

วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2554