รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเก็กฮวย,น้ำกระเจี๊ยบ

น้ำเก็กฮวย,น้ำกระเจี๊ยบ

น้ำเก็กฮวย,น้ำกระเจี๊ยบ (รหัสโอทอป 620102005301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำเก็กฮวย,น้ำกระเจี๊ยบ

4/12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ : น.ส.วิมลพร กอน้อย

โทร :

วันที่แก้ไข : 20 มี.ค. 2556