รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์กล่องของที่ระลึกดอกอินทนิลบก (รหัสโอทอป 450103045301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม/ใยบัว

7 วัดกลาง หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางเพชรชมพู สีด่

โทร : 08-3362-9629

วันที่แก้ไข : 29 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ดอกไม้ประดิษฐ์จากไหม/ใยบัว