รายละเอียดสินค้าโอทอป

Lee X

Lee X

Lee X (รหัสโอทอป 500901725301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

Lee X

296/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

ติดต่อ : นายกมลศิษฐ์ สุริยะสมพล

โทร : 088 4096943, 089 0784789

วันที่แก้ไข : 19 ต.ค. 2555

สินค้าโอทอป Lee X