รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกประคบ (รหัสโอทอป 402000144901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชมรมผู้ปลูกสมุนไพรชาเขียวใบหม่อน

202 ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

ติดต่อ : นายบุญธรรม ภูคำใบ

โทร : 08-9953-4002

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ชมรมผู้ปลูกสมุนไพรชาเขียวใบหม่อน