รายละเอียดสินค้าโอทอป

Honey Vinegar

Honey Vinegar

Honey Vinegar

  • ขนาด : 6.00 X 6.00 X 34.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :850.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
350.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

193 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ติดต่อ : คุณสงวน เรืองสฃศิ

โทร : 053 420568-9

โทรสาร : 053 420570

อีเมล: cmhealthyrpoduct@forabee.com

วันที่แก้ไข : 28 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด