รายละเอียดสินค้าโอทอป

T.Cho (ทีโช)

T.Cho (ทีโช)

T.Cho (ทีโช)

  • ขนาด : 12.00 X 3.00 X 20.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :710.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

Lee X

296/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

ติดต่อ : นายกมลศิษฐ์ สุริยะสมพล

โทร : 088 4096943, 089 0784789

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป Lee X