รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำปรุงรสขมดีวัวน้องซัน

น้ำปรุงรสขมดีวัวน้องซัน

น้ำปรุงรสขมดีวัวน้องซัน

  • ขนาด : 7.00 X 7.00 X 28.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1065.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำปรุงรสขมดีวัว

393 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150

ติดต่อ : นายซ๊าส อ่อนพุทธา

โทร : 081-3248658

โทรสาร : 056-887109

อีเมล: mhozas@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 24 ต.ค. 2555

สินค้าโอทอป น้ำปรุงรสขมดีวัว