รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามแก้วสี่รสแบบกระป๋อง

มะขามแก้วสี่รสแบบกระป๋อง
  • รหัสสินค้า : 660101-SA101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามแก้วสี่รสแบบกระป๋อง

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 14.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :140.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านมะขามแก้วสี่รส

113/4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

ติดต่อ : คุณชลธีร์ เหลืองประเสริฐ

โทร : 056 611978

โทรสาร : 056 611978

อีเมล: chonlatee_04@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 29 ต.ค. 2555

สินค้าโอทอป บ้านมะขามแก้วสี่รส