รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 260112-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองพับกรอบ (รหัสโอทอป 260101495301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

17 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางจันเพ็ญ เจริญพ

โทร : 089-6129400

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป