รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าทรงมาลาน้ำไหล จักสานจากผักตบชวา

กระเป๋าทรงมาลาน้ำไหล จักสานจากผักตบชวา

กระเป๋าทรงมาลาน้ำไหล จักสานจากผักตบชวา

  • ขนาด : 10.00 X 25.00 X 35.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :370.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
350.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก

144 หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อ : คุณวรรณิกา วันทา

โทร : 08 1287 0020

วันที่แก้ไข : 28 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก