รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าทรงพระจันทร์เสี้ยว จักสานจากผักตบชวา

กระเป๋าทรงพระจันทร์เสี้ยว จักสานจากผักตบชวา

กระเป๋าทรงพระจันทร์เสี้ยว จักสานจากผักตบชวา

  • ขนาด : 9.50 X 27.00 X 46.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
390.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก

144 หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อ : คุณวรรณิกา วันทา

โทร : 08 1287 0020

วันที่แก้ไข : 28 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผักตบชวาบ้านสันบัวบก