รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอ

น้ำลูกยอ

น้ำลูกยอ

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 30.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1170.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

29 กาซ้องเหนือ หมู่ 4 เทศบาล 1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นางปัณณพัฒน์ แก้วมูล

โทร : 086 1151404, 054 646151

วันที่แก้ไข : 12 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร