รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขันติดพานฝังมุก

ขันติดพานฝังมุก

ขันติดพานฝังมุก

  • ขนาด : 23.00 X 23.00 X 21.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1585.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชมกลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน

77/3 หมู่ 3 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

ติดต่อ : คุณชัยณรงค์ นาคสั

โทร : 056 451735, 08 6212 5613

วันที่แก้ไข : 24 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชมกลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน