รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงาแบบแพ็คเก็จ 2 ขวดใหญ่

น้ำมันงาแบบแพ็คเก็จ 2 ขวดใหญ่
  • รหัสสินค้า : 580101-SE101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำมันงาแบบแพ็คเก็จ 2 ขวดใหญ่

  • ขนาด : 7.00 X 16.00 X 37.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :11000.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำมันงา ตรากล้วยไม้

12/4 จองคำ หมู่ 13 ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางบัวจันทร์ ชัยมะหา

โทร : 053-611166

วันที่แก้ไข : 13 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป น้ำมันงา ตรากล้วยไม้