รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วเหลืองคั่ว

ถั่วเหลืองคั่ว
  • รหัสสินค้า : 580101-SE202
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วเหลืองคั่ว

  • ขนาด : 9.00 X 4.00 X 15.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำมันงา ตรากล้วยไม้

12/4 จองคำ หมู่ 13 ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางบัวจันทร์ ชัยมะหา

โทร : 053-611166

วันที่แก้ไข : 14 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป น้ำมันงา ตรากล้วยไม้