รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าเครื่องสำอางค์เล็ก

กระเป๋าเครื่องสำอางค์เล็ก

กระเป๋าเครื่องสำอางค์เล็ก

  • ขนาด : 5.00 X 20.00 X 14.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :55.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

235 เหล่าขี้เหล็ก หมู่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางเนตรนภา ระเริง

โทร : 08-4917-4056, 08-366-3035

วันที่แก้ไข : 16 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า