รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิขัดขาวอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิขัดขาวอินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 451104-SA101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมมะลิขัดขาวอินทรีย์

  • ขนาด : 14.00 X 6.00 X 23.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

14 หมู่ที่ 12 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ : นายช่วย สาสุข

โทร : 08 6128 6819

วันที่แก้ไข : 16 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย