รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอผสมสมุนไพร 4 ชนิด

น้ำลูกยอผสมสมุนไพร 4 ชนิด

น้ำลูกยอผสมสมุนไพร 4 ชนิด

  • ขนาด : 7.00 X 7.00 X 31.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1260.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการนครนายก

121/1 หมู่ 5 บ้านโคกประเสริฐ ถนนสายกะเหรี่ยง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณพงศกร บุญมี

โทร : 08-6830-3402

วันที่แก้ไข : 19 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มธนาคารสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการนครนายก