รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันไพรโบราณ

น้ำมันไพรโบราณ

น้ำมันไพรโบราณ

  • ขนาด : 4.00 X 4.00 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :250.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
290.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์

102 ถนนสุขจิต ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : น.ส.ณัฐชา วรศิริ

โทร : 08-1560-9700, 0-3260-4840

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/KohlakHerbal.htm

วันที่แก้ไข : 14 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์