รายละเอียดสินค้าโอทอป

แยมลิ้นจี่ ตรา Triple Tropical

แยมลิ้นจี่ ตรา Triple Tropical
  • รหัสสินค้า : 570104-SF101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แยมลิ้นจี่ ตรา Triple Tropical

  • ขนาด : 6.00 X 6.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :480.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
95.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท มูกรุ๊ป จำกัด

445 หมู่ที่ 8 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อ : นางสาวสิริวรรณ โหสกุล

โทร : 081-5915153

วันที่แก้ไข : 18 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป บริษัท มูกรุ๊ป จำกัด