รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมสาลี่ทิพย์

ขนมสาลี่ทิพย์
  • รหัสสินค้า : 240110-SA104
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมสาลี่ทิพย์

  • ขนาด : 20.00 X 20.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :120.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดฉะเชิงเทรา
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านเอกแอนด์ออยเบเกอรี่

63 หมู่ 10 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : น.ส.รวิพร หอยสังข

โทร : 089 5409412, 081 1528866

วันที่แก้ไข : 6 ก.พ. 2556

สินค้าโอทอป ร้านเอกแอนด์ออยเบเกอรี่