รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยฮ่องเต้

ขนมเปี๊ยฮ่องเต้
  • รหัสสินค้า : 150401-A101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยฮ่องเต้

  • ขนาด : 8.00 X 17.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :600.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้

425- 426 บ้านอ่างแก้ว หมู่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

ติดต่อ : นางสาวศิริวรรณ ด่

โทร : 0-3569-1006

วันที่แก้ไข : 28 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้