รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำสับปะรดภูแล

น้ำสับปะรดภูแล

น้ำสับปะรดภูแล

  • ขนาด : 3.50 X 3.50 X 1.40 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :225.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา

376 แม่ปูคา หมู่ 13 ซอย 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ติดต่อ : นายจันทร์แก้ว แสนโกษา

โทร : 089-9565331

วันที่แก้ไข : 5 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา