รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวนอบแห้ง

สับปะรดกวนอบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 570104-E301
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวนอบแห้ง

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :262.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา

376 แม่ปูคา หมู่ 13 ซอย 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ติดต่อ : นายจันทร์แก้ว แสนโกษา

โทร : 089-9565331

วันที่แก้ไข : 5 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา