รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดอบแห้ง

สับปะรดอบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 570104-D201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดอบแห้ง

  • ขนาด : 14.00 X 18.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :130.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สวนจักรพงศ์ 1

160 แม่ปูคา หมู่ 13 พหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ติดต่อ : นายธีระชัย สิงห์คำมา

โทร : 087 1923586

วันที่แก้ไข : 6 พ.ย 2555

สินค้าโอทอป สวนจักรพงศ์ 1