รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าพลาสติก (รหัสโอทอป 331400484903)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองบัว

92/3 หมู่ที่ 13 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

ติดต่อ :

โทร : 087-5119615

วันที่แก้ไข : 16 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหนองบัว