รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกแช่อิ่ม

ส้มแขกแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 950506-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกแช่อิ่ม

  • ขนาด : 7.50 X 7.50 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :355.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 084-3959124 0 7327 1027

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร